ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

เรื่องที่แนะนำ

กล้องแคปซูล(Capsule Endoscopy)

กล้องแคปซูล(Capsule Endoscopy)
กล้องแคปซูล (Capsule Endoscopy) คือ นวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย โรคในระบบทางเดินอาหาร กล้องชนิดนี้สามารถตรวจได้ถึงส่วนที่ลึกที่สุดของลำไส้เล็ก ในจุดที่การส่องกล้องทั่วไปเข้าไม่ถึง สามารถให้้ผลการตรวจที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ


อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบลำไส้ด้วยกล้องแคปซูล
      เทคโนโลยีกล้องแคปซูลใช้อุปกรณ์แค่สองอย่างเท่านั้นเอง
1. กล้องแคปซูลขนาดประมาณ 11x24 มิลลิเมตร สามารถถ่ายภาพได้ 2 ภาพต่อวินาที
2. ตัวรับสํญญาณภาพ ที่มีลักษณะคล้ายเข็มขัดคาดที่เอวของผู้ป่วย ซึ่งจะรับภาพจากกล้องแคปซูลที่อยู่ในทางเดินอาหาร
 แคปซูลจะเดินมางไปตามทางเดินอาหาร โดยใช้การบีบตัวของลำไส้ในการเคลื่อนที่ โดยปกติแบตเตอร์รี่ของกล้องแคปซูลจะอยู๋ได้นานถึง 8ชม. และสามารถภาพส่งให่ตัวรับสัญญาณได้ถึง 50,000 ภาพ ข้อมูลที่ได้จะได้จะเป็นภาพต่อเนื่อง สามารถทำให้แพทย์ทำการรักษาได้สะดวกมากขึ้น


Question
How do you think this device is useful???????
:Can make the doctor check the bowel easily.
:สามารถทำให้แพทย์ตรวจสอบลำไส้ได้ง่ายขึ้น

โพสต์ล่าสุด

ตอบคำถามท้ายบทที่ 3 ข้อที่1

ตอบคำถามท้ายบทที่ 2 ข้อ 6

CREATIVE COMMONS

รู้จักกันด้วยชั่วโมงโค้ดของปอง 5/4 เลขที่ 6